Interaktywna mapa
Strona główna -> Oświata -> Zespół Szkół w Miejskiej Górce

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

 

Kontakt:

ul. Marii Konopnickiej 3,  63-910 Miejska Górka

tel.         065 547 41 25
              065 547 41 26

e-mail:     zsmg@o2.pl


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Hryniowska


GRONO PEDAGOGICZNE


Imię i Nazwisko Nazwa przedmiotu
Karolina Banaszczak Język niemiecki
Anna Barteczka Zajęcia z uczniami niepełenosprawnymi
Barbara Boruta-Ratajczak Biologia
Małgorzata Czapiewska Historia, WoS, Rewalidacja
Dariusz Drabik WoS, Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Frankiewicz
Matematyka, Informatyka
Hanna Funka Chemia, Rewalidacja
Bożena Gubańska Religia
Jolanta Hryniowska Historia, WoS, Historia i społeczeństwo
Krystyna Huchrak Matematyka
Agnieszka Iżykowska Zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi, WdŻwR, ZKK
Anna Jagła Logopedia
Anna Kaczmarek Matematyka, Rewalidacja
Szymon Kaczmarek Fizyka, Rewalidacja
Tomasz Kapała Wychowanie fizyczne
Jarosław Kasprzak Wychowanie fizyczne
Dorota Kempa Język polski
Wawrzyniec Roch Kowalski Religia
Katarzyna Maciejak Muzyka, Plastyka, Zajęcia artystyczne, Rewalidacja
Justyna Nowak Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Violetta Nowak Matematyka
Tomasz Pertek Język angielski
Agnieszka Pietrula Wychowanie fizyczne
Adam Piotrowiak Język angielski
Agnieszka Pląskowska Zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi
Dominik Poślednik Geografia, Ekonomia w praktyce
Angelika Ratajczak Wychowanie fizyczne
Arnold Ratajski Wychowanie fizyczne, Samoobrona


Rafał Ryś Język angielski
Renata Stach Język polski
Krzysztof Synoracki Historia, WoS, Podstawy Przedsiębiorczości
Ilona Szwarc Język polski, Język angielski
Liliana Taciak Matematyka
Jacek Urban Podstawy prawa, Wiedza o policji
Krystyna Walkowiak Biologia, Geografia, Rewalidacja
Beata Wiśniewska Pedagog, ZKK
Karolina Wolny Język niemiecki
Krzysztof Zelek Informatyka, Zajęcia techniczne

W roku szkolnym 2015/2016 naukę pobiera 448 uczniów
(180 uczniów w Gimnazjum, 50 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym,
  w tym 55 słuchaczy w Liceum Ogólnokształącym dla Dorosłych i 159 uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej).

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce

www.zsmgorka.ovh.orgIAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.