Interaktywna mapa
Strona główna -> Oświata -> Zespół Szkół w Miejskiej Górce

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

 

Kontakt:

ul. Marii Konopnickiej 3,  63-910 Miejska Górka

tel.         065 547 41 25
              065 547 41 26

e-mail:     zsmg@o2.pl


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Hryniowska


GRONO PEDAGOGICZNE


Imię i Nazwisko Nazwa przedmiotu
Karolina Banaszczak Język niemiecki, Podstawy przedsiębiorczości
Barbara Boruta-Ratajczak Biologia
Ks. Artur Biegański Religia
Małgorzata Czapiewska Historia, WoS
Jadwiga Domańska Wychowanie do życia w rodzinie
Dariusz Drabik WoS, Historia, Edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Frankiewicz
Matematyka, Informatyka
Hanna Funka Chemia
Edyta Grześkowiak Język niemiecki
Bożena Gubańska Religia
Jolanta Hryniowska Historia, WoS, Historia i społeczeństwo
Krystyna Huchrak Matematyka
Agnieszka Iżykowska Zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi
Anna Jagła Logopedia
Anna Kaczmarek Matematyka
Szymon Kaczmarek Fizyka
Tomasz Kapała Wychowanie fizyczne
Jarosław Kasprzak Wychowanie fizyczne
Dorota Kempa Język polski
Katarzyna Maciejak Muzyka, Plastyka, Zajęcia artystyczne
Izabela Mikołajczak Język polski, Wychowanie fizyczne
Justyna Nowak Język polski, Wychowanie do życia w rodzinie
Violetta Nowak Matematyka
Tomasz Pertek Język angielski
Agnieszka Pietrula Wychowanie fizyczne
Adam Piotrowiak Język angielski
Agnieszka Pląskowska Zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi
Ks. kan. Marian Podlarz Religia
Dominik Poślednik Geografia, Podstawy przedsiębiorczości
Angelika Ratajczak Wychowanie fizyczne
Arnold Ratajski Wychowanie fizyczne, Samoobrona
Kornel Ratajski
Wychowanie fizyczne
Rafał Ryś Język angielski
Renata Stach Język polski
Ilona Szwarc Język polski, Język angielski
Liliana Taciak Matematyka
Jacek Urban Podstawy prawa, Wiedza o policji
Krystyna Walkowiak Biologia, Geografia
Beata Wiśniewska Pedagog
Karolina Wolny Język niemiecki
Krzysztof Zelek Informatyka, Zajęcia techniczne

W roku szkolnym 2014/2015 naukę pobiera 448 uczniów
(184 uczniów w Gimnazjum, 50 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym,
 w tym 55 uczniów Liceum Ogólnokształącego dla Dorosłych i 159 w Zasadniczej Szkole Zawodowej).

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce

www.zsmgorka.ovh.orgIAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.