Interaktywna mapa

Odbiór końcowy ul. Rzecznej


21 grudnia br. odbył się odbiór końcowy ul. Rzecznej w Miejskiej Górce. Prace zakończono na początku grudnia. Wykonawcą robót była firma MAŻUR, Marka Żurka w Rawiczu. W odbiorze uczestniczyli burmistrz Karol Skrzypczak, kierownik Referatu ds. Inwestycji Piotr Poprawa, inspektor nadzoru Zdzisław Olejnik oraz Karol Żurek z firmy MAŻUR.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.