Interaktywna mapa

Zakończenie prac na ul. Rzecznej


Pod koniec listopada br. zakończono prace na ul. Rzecznej w Miejskiej Górce. W ramach zadania wykonano drogę z kostki brukowej o długości  120 m i szerokości 4 m oraz wjazdy do istniejących posesji. Kostka brukowa na ulicy układana była maszynowo.

Ze względu na brak kanalizacji deszczowej i spadek terenu odwodnienie drogi wykonane zostało pośrodku jezdni. W celu uzyskania pozwolenia na budowę gmina po raz pierwszy skorzystała ze specustawy drogowej.

Koszt inwestycji wyniósł 92 tys. Wykonawcą robót był Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR z Rawicza.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.