Interaktywna mapa

Inauguracja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki”


W obecności przedstawicieli władz gminy, poseł Małgorzaty Adamczak, posła Łukasza Borowiaka, starosty rawickiego, firmy Eko-Inżynieria, radnych, sołtysów i dyrektorów oraz zaproszonych gości dnia 29 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie największej inwestycji w historii gminy Miejska Górka, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i  wsi Karolinki.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Karol Skrzypczak,  przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński, poseł Małgorzata Adamczak, prezes firmy Eko-Inżynieria Zenon Woźniak oraz starosta Zygmunt Wolny. Obiekt poświęcony został przez ks. kan. Mariana Podlarza. Wszystko odbyło się przy przepompowni ścieków, znajdującej się na ul. Sportowej 9.

Kolejna część  miała miejsce w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, podczas krórej burmistrz przedstawił przebieg budowy kanalizacji. „Pomysł budowy kanalizacji zrodził się w 2004 r. wskutek czego powstała koncepcja sanitacji gminy. W pierwszej kolejności wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla Miejskiej Górki wraz z kanalizacją sanitarną dla wsi Niemarzyn”. – relacjonował burmistrz.

„Jednocześnie opracowywano też dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce i w Karolinkach. Ze względu na trudności związane z przebiegiem przez nie drogi krajowej nr 36, proces projektowania trwał kilka lat. Inwestycja podzielona została na III etapy. W efekcie realizację projektu rozpoczęto w czerwcu 2009, a zakończono w październiku 2012 r. Wybudowano ponad 23 km sieci, 6 przepompowni ścieków, powstały 851 przyłącza. Gmina otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wynosiło ono 80,75 % kwoty netto projektu, co po uwzględnieniu cen przetargowych dało kwotę ponad 13 mln zł. Było to największe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek udało sie gminie uzyskać. Całość zadania wyniosła ponad 21 mln zł”- dodał burmistrz.

Podczas uroczystości burmistrz wraz z przewodniczacym Rady Miejskiej wręczył osobom najbardziej zaangażowanym w budowę oczyszczalni szklane statuetki. Jako pierwsza podziękowania za opracowanie projektu budowalnego sieci kanalizacji sanitarnej odebrała Małgorzata Janiak z  Zakładu  Obsługi Budownictwa KOLEKTOR-SERWIS w Lesznie. Następnie przedstawiciele firmy Eko-Inżynieria z Ostrowa Wielkopolskiego prezes zarządu i jednocześnie kierownik budowy Zenon Woźniak oraz członek zarządu Leszek Frąszczak. Statuetkę dla nieobecnego w uroczystości Mirosława Woźniaka odebrał prezes firmy Eko-Inżynieria. Takie samo wyróżnienie otrzymał także Lech Przybylak– Inspektor Nadzoru.

Za zaangażowanie i wkład pracy w powstanie kanalizacji burmistrz i przewodniczący rady podziękował również kierownikowi Referatu ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Piotrowi Poprawie, pracownikom tego referatu Jolancie Gierolińskiej i Agnieszce Psarskiej oraz skarbnikowi gminy, Dorocie Lamperskiej za sprawowanie kontroli finansowej w realizacji projektu.

Podziękowanie za pomoc w realizacji projektu na terenie Miejskiej Górki otrzymał również Marian Rapior, przewodniczący Rady Osiedla. Statuetkę, symbolizującą oddanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków odebrał jej kierownik, Jacek Stróżyk.

Szklanych statuetek za udzieloną pomoc i wsparcie finansowe nie odebrali nieobecni podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Leszek Wojtasiak oraz Prezez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Hanna Grunt.

Uroczystość poprowdzona została przez Ewę Pawełkę z OKSiAL. Całość uświetnił występ  dziecięcego chóru „Metrum” z Miejskiej Górki, pod kierunkiem Katarzyny Maciejak.

 Budowa kanalizacji pomoże poprawić ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz podnieść standard życia mieszkańców naszej gminy.

 

 

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.