Interaktywna mapa

Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu boiska w Sobiałkowie


Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie”.  W trakcie wykonywanych prac okazało się, że budowa boiska do koszykówki jest realizowana niezgodnie z projektem. Inspektor Nadzoru, powołany przez gminę Miejska Górka do kontrolowania i nadzorowania prac wykonawcy, stwierdził nieprawidłowe wykonanie podbudowy, na której ułożona zostanie kostka brukowa.

Okazało się, że warstwa tłucznia, która stanowi podbudowę pod kostkę brukową jest zbyt cienka w stosunku do tej, którą określono w projekcie. Oprócz tego stwierdzono brak podsypki cementowo-piaskowej (zamiast tego zastosowano sam piasek), nieprawidłową  wysokość części obrzeża oraz brak ławy betonowej pod obrzeże. Gmina wezwała wykonawcę do ponownego wykonania prac. Firma musi na własny koszt zdemontować część niezgodnie z projektem ułożonej kostki brukowej, ponownie wykonać podbudowę i ułożyć na niej nową płytę z kostki.

Obecnie w świetlicy wiejskiej, oprócz budowy boiska do koszykówki, trwa wymiana dachu z płyt eternitowych na blachodachówkę, docieplenie ścian, remont sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu boiska.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.