Interaktywna mapa

Nowa droga w Rozstępniewie


Dnia 18 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej drogi stanowiącej dojazd do gruntów ornych w Rozstępniewie.  Prace związane z inwestycją trwały od drugiej połowy sierpnia. Przebudowana droga o szerokości 4 m i długości 630 m wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo na części pobocza oraz w miejscach, w których nie ma rowu wykonano utwardzenie z frezowiny asfaltowej. W celu odwodnienia drogi na jej pozostałej części ułożono ściek uliczny.

Wykonawcą robót było "Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna". Wartość inwestycji to 170 tys. zł z czego 118 tys. zł wyniosło dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W odbiorze uczestniczył: sekretarz gminy Adam Bandura, kierownik Referatu ds. Inwestycji Piotr Poprawa, sołtys wsi Roman Jaszczak, Inspektor Nadzoru, a także przedstawiciele wykonawcy.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.