Interaktywna mapa

Budowa kanalizacji w Oczkowicach


Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Oczkowicach. Do tej pory ukończono ponad połowę prac. Skanalizowana jest już droga gminna, pozostała jeszcze część drogi powiatowej. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, który zakłada, że do 15 września wykonane zostanie 40% całej inwestycji, obejmującej budowę kanalizacji w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni. Wykonawcą robót jest firma Jana Tokarskiego EKO-KAN-GAZ z miejscowości Karski, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w wysokości 75% netto ze środków unijnych.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.