Interaktywna mapa

Odtworzenie nawierzchni na ul. Bema


Bliskie ukończenia są prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Bema w Miejskiej Górce. Aktualnie wykonano pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej. W najbliższych dniach wyregulowane zostaną studnie i kratki ściekowe, a następnie ułożona zostanie ostatnia warstwa ścieralnej masy asfaltowej.

W czasie wykonywania prac związanych z ułożeniem krawężnika inspektor nadzoru, powołany do kontroli realizacji inwestycji, stwierdził, że  jest on na części ulicy ułożony na nieprawidłowej wysokości. Tym samym nakazał podniesienie krawężnika o 6 cm, co umożliwi wzmocnienie konstrukcji drogi oraz swobodny spływ wód deszczowych. Prace związane z ponownym montażem krawężnika firma wykonała na własny koszt.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.