Interaktywna mapa

Przebudowa drogi gminnej w Rozstępniewie


Prace rozpoczęto w połowie sierpnia br. od wykonania podbudowy na poszerzeniu jezdni. Droga docelowo będzie miała szerokość 4 metrów i długość 630 metrów. Jest to  odcinek prowadzący od skrzyżowania z drogą powiatową przy figurze, do ostatniego zabudowania w kierunku Roszkówka. Następnym etapem inwestycji będzie wykonanie podbudowy i ułożenie masy asfaltowej. Dodatkowo na odcinku 185 metrów zamontowany zostanie ściek uliczny. Pozostała część drogi odwodniona zostanie przydrożnym rowem.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Termin wykonania zadania przewidywany jest do końca sierpnia tego roku. Zadanie dofinansowane jest z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 118 tys. 125 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 169 tys.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.