Interaktywna mapa

Budowa chodnika na ul. 22 Stycznia w Miejskiej Górce


Kończone są prace przy budowie chodnika na ul. 22 Stycznia. Wcześniej, po drugiej stronie jezdni, wykonany został chodnik prowadzący od ul. Sosnowej do ul. Akacjowej.

W celu wykonania ścieżki pieszo – rowerowej poszerzono chodnik do szerokości 2,5 m, znajdujący się na skrzyżowaniu ul. 22 Stycznia i ul. Parkowej. Trasa rowerowa prowadzić będzie do skrzyżowania ul. 22 Stycznia z ul. Zacisze. Urząd Miejski w Miejskiej Górce posiada już wszystkie dokumenty formalno-prawne wymagane do realizacji tego zadania. Jego wykonanie planowane jest w przyszłym, 2013 roku. Wykonawcą robót jest firma GEO-BUD, Jacka Szafrańskiego z Karolinek.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.