Interaktywna mapa

Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa


W dniu 11 lipca br., w wyniku przeprowadzonego przetargu, gmina zawarła umowę z firmą projektową, która wykona dokumentację dla budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie oraz odcinek rurociągu tłocznego pomiędzy Dąbrową, a Konarami. Rurociąg ten umożliwi przejęcie ścieków z Konar, Topólki, Oczkowic i Dłoni oraz dostarczenie ich na oczyszczalnię w Karolinkach. Kanalizacja sanitarna w Dąbrowie zlokalizowana zostanie w jezdni, na ul. Kościuszki, dlatego po jej wybudowaniu droga ta będzie miała nową nawierzchnię.

W najbliższym czasie każdą posesję odwiedzą projektanci, w celu uzgodnienia lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego. Dokumentację wykona Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska  WIN z Leszna. Termin jego wykonania wyznaczony został do końca grudnia br., natomiast termin realizacji zadania uzależniony jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.