Interaktywna mapa

Dofinansowanie kolejnego etapu pracy mogiły ofiar hitlerowskiego terroru


Odnowiona mogiła, upamiętniająca śmierć 453 Polaków zamordowanych  przez okupanta niemieckiego w latach 1940- 1945, znajduje się na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Goruszkach. Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków, jaki zachował się na terenie gminy Miejska Górka. Proreformancki, późnobarokowy zespół klasztorny z 1742 r. zaprojektował architekt Jan Adam Stiera- junior. W 1940 r. został zamknięty dla praktyk religijnych i stał się oddziałem Centralnego Więzienia w Rawiczu, do którego w 1941 r. sprowadzono pierwszych skazanych. Z więźniami obchodzono się okrutnie, zostali oni zmuszeni do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. Zwłoki zamordowanych pochowano wokół kościoła. W 1957 r. dla uczczenia pamięci ofiar hitlerowskiego terroru, w miejscu ich wiecznego spoczynku, postawiono płytę nagrobną z żelaznym krzyżem. Widniał na niej napis: „Tu spoczywają Polacy ofiary hitlerowskiego terroru zmarli w latach 1940 - 1945”. 

Pomimo konserwowania grobu, jego stan techniczny wymagał renowacji- po latach płyta popękała, doszło również do jej osunięcia. W obawie, by mogiła nie uległa kompletnemu rozkładowi, władze samorządowe miejskogóreckiej gminy podjęły działania, w wyniku których, dzięki pozyskanym środkom finansowym rozpoczęto odbudowę grobu.

 Podczas pierwszego etapu prac rozebrano stary pomnik, wzmocniono istniejące fundamenty podbudową z betonu oraz wykonano zbrojenie.  Zamontowano również dwie granitowe płyty - górną koloru brązowego, oraz środkową koloru szarego. Na płycie poziomej umieszczono godło Polski oraz pamiątkowy napis.

 Gmina Miejska Górka otrzymała dofinansowanie na kolejny etap prac w kwocie 33.900 zł, pochodzące z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz sumę 30.000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Polegać ono będzie na zamontowaniu kolejnych płyt oraz przytwierdzeniu wszystkich nazwisk pochowanych tam Polaków. Litery zostaną wykonane z mosiądzu.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.