Interaktywna mapa

90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dniu 17 grudnia 2008 r., w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, poświęcona głównie przypadającej w bieżącym roku 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Na zaproszenie organizatorów, przewodniczącego RM Zdzisława Golińskiego i burmistrza Karola Skrzypczaka, w uroczystości udział wzięli: wicestarosta rawicki – Zygmunt Wolny, wnuczka pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Rawickiej – Maria Stróżyk, proboszcz miejskogóreckiej parafii – ksiądz Marian Podlarz, kombatanci, radni powiatu rawickiego i gminy Miejska Górka, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w Dłoni.

            Otwarcia uroczystej sesji dokonał i zaproszonych gości powitał Zdzisław Goliński. Następnie burmistrz Karol Skrzypczak w krótkich słowach podsumował mijający rok. Przedstawił informację o zrealizowanych i trwających inwestycjach oraz podziękował mieszkańcom gminy za aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym, który, w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem i skutecznym działaniem władz lokalnych, sprawił, że Miejska Górka w rankingu gazety „Rzeczpospolita” znalazła się ponownie wśród stu najlepszych gmin w Polsce. Na zakończenie wystąpienia burmistrz złożył zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

             Po części oficjalnej,  w tematykę Powstania Wielkopolskiego wprowadził zebranych Marek Ratajczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Z kolei Henryk Hejducki, prezes miejskogóreckiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przedstawił przebieg zrywu niepodległościowego w Miejskiej Górce i na Ziemi Rawickiej. Przytoczył wiele ciekawych faktów. Przypomniał m. in., że to właśnie w naszym mieście uformował się pierwszy na terenie powiatu rawickiego Oddział Powstańczy, którego przywódcą był Wincenty Brzeskwiniewicz.

            Część artystyczną wypełnił koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Miejska Górka pod batutą kapelmistrza Franciszka Gołasia. Uczestnicy uroczystości nagrodzili zespół wielkimi, zasłużonymi brawami.

            W świąteczny nastrój wprowadził obecnych ks. proboszcz Marian Podlarz, który wygłosił słowo Boże, po czym wspólnie odśpiewano kolędę. Uroczystość zakończyła Orkiestra Dęta brawurowym wykonaniem znanego standardu „White Christmas”.
IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.