Interaktywna mapa

90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dniu 17 grudnia 2008 r., w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, poświęcona głównie przypadającej w bieżącym roku 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Na zaproszenie organizatorów, przewodniczącego RM Zdzisława Golińskiego i burmistrza Karola Skrzypczaka, w uroczystości udział wzięli: wicestarosta rawicki – Zygmunt Wolny, wnuczka pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Rawickiej – Maria Stróżyk, proboszcz miejskogóreckiej parafii – ksiądz Marian Podlarz, kombatanci, radni powiatu rawickiego i gminy Miejska Górka, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w Dłoni.

            Otwarcia uroczystej sesji dokonał i zaproszonych gości powitał Zdzisław Goliński. Następnie burmistrz Karol Skrzypczak w krótkich słowach podsumował mijający rok. Przedstawił informację o zrealizowanych i trwających inwestycjach oraz podziękował mieszkańcom gminy za aktywny udział w życiu gospodarczym i społecznym, który, w połączeniu ze sprawnym zarządzaniem i skutecznym działaniem władz lokalnych, sprawił, że Miejska Górka w rankingu gazety „Rzeczpospolita” znalazła się ponownie wśród stu najlepszych gmin w Polsce. Na zakończenie wystąpienia burmistrz złożył zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

             Po części oficjalnej,  w tematykę Powstania Wielkopolskiego wprowadził zebranych Marek Ratajczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Z kolei Henryk Hejducki, prezes miejskogóreckiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przedstawił przebieg zrywu niepodległościowego w Miejskiej Górce i na Ziemi Rawickiej. Przytoczył wiele ciekawych faktów. Przypomniał m. in., że to właśnie w naszym mieście uformował się pierwszy na terenie powiatu rawickiego Oddział Powstańczy, którego przywódcą był Wincenty Brzeskwiniewicz.

            Część artystyczną wypełnił koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Miejska Górka pod batutą kapelmistrza Franciszka Gołasia. Uczestnicy uroczystości nagrodzili zespół wielkimi, zasłużonymi brawami.

            W świąteczny nastrój wprowadził obecnych ks. proboszcz Marian Podlarz, który wygłosił słowo Boże, po czym wspólnie odśpiewano kolędę. Uroczystość zakończyła Orkiestra Dęta brawurowym wykonaniem znanego standardu „White Christmas”.
Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.