Interaktywna mapa

Rekordowa liczba ofert w przetargu na budowę kanalizacji


Rekordową liczbę, bo aż 23 oferty złożono w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni, który odbył się 30 marca, br.
Rozpiętość cenowa złożonych ofert wahała się od 3.230.724,15 zł, do 5.527.422,29.  W najbliższych dniach komisja przetargowa przejrzy je pod kątem warunków udziału w postępowaniu. Spośród tych, które spełnią warunki stawiane przez gminę, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza. Zakres prac objętych przetargiem to budowa kolektorów grawitacyjnych o długości ok 5,5 km, przyłączy kanalizacyjnych o długości 675 m, rurociągów ciśnieniowych ok 3,5 km i trzech przepompowni ścieków ( po jednej w Konarach, Oczkowicach i Dłoni).
Termin realizacji zadania zaplanowano do sierpnia 2013 r., przy czym ponad 40% prac musi już zostać wykonanych w roku bieżącym.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.