Interaktywna mapa

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Karolinkach

W dniu 23 października nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Karolinkach.

 

Głównym celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz dostosowanie jej do standardów unijnych.

 

Uroczystość odbyła się na terenie oczyszczalni. W ceremonii otwarcia oczyszczalni uczestniczyli: wójt i burmistrzowie powiatu rawickiego, przedstawiciele Starostwa Rawickiego, radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, sołtysi oraz przedstawiciele firm, które uczestniczyły w budowie obiektu.

 

Witając gości Burmistrz Karol Skrzypczak w kilku słowach nakreślił historię powstałej oczyszczalni.

 

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o przepustowości 900m³/d rozpoczęła się w październiku 2006 roku a zakończyła w maju br. Łączny koszt budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją w Niemarzynie wyniósł niecałe 5,5 mln zł. Środki na ten cel gmina pozyskała z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Projekt oczyszczalni ścieków opracowała firma Kolektor – Serwis z Leszna kierowana przez Państwo Małgorzatę i Klemensa Janiaków. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOMECH” Karola Piechockiego oraz Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu, które zostało wyłonione w drodze przetargu.

 

W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje ścieki z kanalizacji sanitarnej z Niemarzyna oraz ścieki dowożone z zewnątrz. Docelowo do oczyszczalni mają być doprowadzane ścieki z pozostałych miejscowości gminy oraz miasta Miejska Górka.

 

Burmistrz złożył serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom oraz osobom fizycznym, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania złożył na ręce Prezesa Zarządu WFOŚiGW Przemysława Gonery, który na uroczystości był reprezentowany przez Jerzego Pucha.

 

Następnie odbyła się ceremonia symbolicznego przecięcia wstęgi. Ten zaszczyt przypadł Burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Barbarze Szewczyk, Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW Jerzemu Puchowi oraz Michałowi Dolińskiemu Prezesowi Zarządu spółki Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Marian Podlarz.

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi była okazja do zwiedzania oczyszczalni i oglądania nowoczesnych urządzeń w dużej mierze sterowanej komputerowo.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.