Interaktywna mapa

Budowa chodników w Karolinkach i Roszkówku


Dnia 6 grudnia br., zakończono prace przy budowie chodnika na ul. Klasztornej w Karolinkach. Odcinek ma długość 95 m i  szerokość 2 m. Koszt zadania wyniósł  28,069,24 zł  z czego 4,035,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Karolinki. Wykonawcą robót była firma GEO-BUD Jacka Szafrańskiego z Karolinek

Firma GEO - BUD zakończyła też prace w Roszkówku, gdzie nowo położony odcinek jest przedłużeniem istniejącego już chodnika. Jego długość wynosi 85 m, szerokość 1,5 m. Koszt zadania opiewa na sumę 15,664,97 zł, z czego 6,954,00 pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Roszkówko. Zadanie zakończono w minionym tygodniu.
 
Budowa chodnika w Karolinkach

 

 

  

   Budowa chodnika w Roszkówku

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.