Interaktywna mapa

Prace na ul. Jana Pawła II


W połowie grudnia br. zakończono pierwszy etap odtwarzania nawierzchni na ul. Jana Pawła II, w ramach którego położono jedną warstwę asfaltu- tzw. warstwę wiążącą. Kolejna wylana zostanie wiosną przyszłego roku.  Na ulicy tej wymieniono również chodniki. W związku z tym, że stanowiska parkingowe przy Urzędzie Pocztowym nie spełniały wymaganych przepisami prawa wymiarów (były za krótkie), musiały zostać usunięte. Kolejnym powodem, który przemawiał za ich likwidacją był zakłócony ciąg pieszy, który stanowi dojście do nowej siedziby Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz bazy sportowo - rekreacyjnej. Poza tym na ul. Jana Pawła II wprowadzony został obustronny zakaz parkowania. Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z usług poczty mogą pozostawiać  swoje auta na parkingu tuż za jej budynkiem.

Dodatkowo przed wejściem do Ośrodka Kultury ułożono kostkę brukową, aby zapobiec  dalszemu nagminnemu parkowaniu, które powodowało blokowanie drogi pożarowej oraz uszkodzenie nowych schodów wejściowych prowadzących do budynku.
Budowa chodnika przy byłej restauracji „Jubileuszowa” dokończona zostanie po usunięciu rosnących tam drzew.

 

    

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.