Interaktywna mapa

Przebudowa chodnika na ul. Ignacego Krasickiego


Na początku grudnia br., rozpoczęto przebudowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 36, na ul. Ignacego Krasickiego w Miejskiej Górce.

Do tej pory wykonano jego krótki odcinek, ze względu na trudne warunki atmosferyczne prace musiały zostać przerwane. Budowa chodnika zostanie dokończona w przyszłym roku, materiał na to zadanie- kostkę brukową, obrzeże oraz krawężnik Gmina Miejska Górka otrzymała z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
Na mocy zawartego porozumienia Gmina na własny koszt wbuduje materiał. Firma budująca kanalizację sanitarną w Miejskiej Górce zamiast odtwarzać stare płytki chodnikowe, ułoży nową kostkę brukową, tym samym pomniejszą się koszty związane z jej położeniem.
Przebudowany odcinek o długości 195 m i szerokości 2,2 m będzie mógł pełnić rolę ścieżki rowerowej, gdyż na ulicy tej zostanie zastosowana kostka bez tzw. fazy. Wykonawcą robót jest firma P.B.I EKO- Inżynieria sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.