Interaktywna mapa

Polsko-Czeskie partnerstwo

W końcu września br. z dwudniową wizytą w czeskiej Dobrušce przebywali przedstawiciele władz miejskogóreckiej gminy.  
 
Na zaproszenie starosty Petra Tojnara, do Czech udali się: burmistrz Karol Skrzypczak, przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński, sekretarz Adam Bandura. Towarzyszył im Jan Zbaraż, prezes TSB DEMONY. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miejską Górką i Dobrušką. Uchwały wyrażające poparcie dla partnerstwa rady obu gmin podjęły już w ubiegłym roku.
 
Umowa określa działania stron polskiej i czeskiej w różnych obszarach życia społecznego. Przewiduje między innymi: bezpośrednią wymianę kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej, współpracę w dziedzinie kultury polegającą na wzajemnym organizowaniu koncertów i wymianie grup artystycznych, możliwość współorganizowania imprez sportowych z udziałem lokalnych klubów, stowarzyszeń i sekcji.
 
 
Obie strony zobowiązały się do inicjowania i wspierania bezpośredniej współpracy między szkołami na drodze wymiany młodzieży i nauczycieli. Wspierać będą też wzajemne kontakty przedstawicieli środowisk gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji samorządowych, służąc pomocą w organizacji wspólnych przedsięwzięć, np. targów gospodarczych, wystaw, seminariów, wymiany twórców i specjalistów itp. Program współpracy będzie ustalany corocznie przez oba samorządy, które zamierzają również dołożyć starań, aby stwarzać mieszkańcom obu gmin możliwość poznawania się i zawierania przyjacielskich kontaktów.
 
Podpisaniu umowy nadano szczególną rangę. Ceremonia odbyła się w ratuszu miejskim, podczas narodowego święta Czech, w obecności przedstawicieli gmin z Węgier i Holandii, z którymi współpracuje Dobruška.
 
Nasza delegacja uczestniczyła w imprezach, zorganizowanych w ramach obchodów dni miasta połączonych ze świętem patrona Czech, św. Wacława.. Podczas festynu, który odbywał się na miejscowym rynku, burmistrz Karol Skrzypczak, ze sceny, złożył mieszkańcom Dobruški serdeczne życzenia.

Wizycie naszej delegacji w partnerskiej gminie towarzyszyły przyjazna atmosfera i ładna pogoda.  

E.Pawełka

 

 

                                                       


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.