Interaktywna mapa

Nowa mogiła ofiar hitlerowskiego terroru


 

Nowa płyta nagrobna, upamiętniająca śmierć 453 Polaków zamordowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1940- 1945, znajduje się na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Goruszkach. Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków, jaki zachował się na terenie gminy Miejska Górka. Proreformancki, późnobarokowy zespół klasztorny z 1742 r. zaprojektował architekt Jan Adam Stiera- junior. W 1940 r. został zamknięty dla praktyk religijnych i stał się oddziałem Centralnego Więzienia w Rawiczu, do którego w 1941 r. sprowadzono pierwszych skazanych. Z więźniami obchodzono się okrutnie, zostali oni zmuszeni do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. Zwłoki zamordowanych pochowano wokół kościoła. W 1957 r. dla uczczenia pamięci ofiar hitlerowskiego terroru, w miejscu ich wiecznego spoczynku, postawiono płytę nagrobną z żelaznym krzyżem. Widniał na niej napis: „Tu spoczywają Polacy ofiary hitlerowskiego terroru zmarli w latach 1940 - 1945”. 
Pomimo konserwowania grobu, jego stan techniczny wymagał renowacji- po latach płyta popękała, doszło również do jej osunięcia. W obawie, by mogiła nie uległa kompletnemu rozkładowi, władze samorządowe miejskogóreckiej gminy podjęły działania, w wyniku których, dzięki pozyskanym środkom finansowym rozpoczęto odbudowę grobu.
 Podczas pierwszego etapu prac rozebrano stary pomnik, wzmocniono istniejące fundamenty podbudową z betonu oraz wykonano zbrojenie. Zamontowano również dwie granitowe płyty - górną koloru brązowego, oraz środkową koloru szarego. Na płycie poziomej umieszczono godło Polski oraz pamiątkowy napis.
            Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem Wojewody Wielkopolskiego, którego pomoc i zrozumienie pomogła w realizacji tego przedsięwzięcia.
Prace zostały zakończone pod koniec października. Gmina otrzymała na nie dofinansowanie w wysokości 34.000 zł, pochodzące z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz sumę 15.000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu gminy w Miejskiej Górce. Łączny koszt inwestycji wyniósł 67.635,00 zł. Wykonawcą nowego pomnika była Firma Usługowo-Handlowa Piotra Kukawki z Rawicza.
           Obecnie gmina Miejska Górka złożyła juz wszystkie stosowne dokumenty o dofinansowanie kolejnego stadium prac. Do płyty mogiły zostaną przytwierdzone wszystkie nazwiska pochowanych tam Polaków. Litery będą wykonane z mosiądzu.

           Rodziny zamordowanych ofiar złożyły podziękowania za budowę nowego pomnika i oddanie należytej czci wszystkim pochowanym tam Polakom.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.