Interaktywna mapa

Postęp prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce


 

Zgodnie z planem tzn. terminowo przebiegły prace związane z odtworzeniem nawierzchni na ul. Paderewskiego w Miejskiej Górce. Ulica ta przeszła kompletny remont tzn. wymieniono nawierzchnię wraz z podbudową. Wybrano starą nawierzchnię na głębność 65cm. Następnie wykonano podbudowę z betonu oraz dwóch warstw kruszywa i na to położono nowy asfalt w 3 warstwach o łącznej grubości 24cm. Ułożono już także nowy chodnik z jednej strony ulicy, a z drugiej jest w trakcie układania. Do wymiany nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w takim zakresie Gmina Miejska Górka została zobowiązana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, gdyż ulica Paderewskiego stanowi ciąg drogi krajowej nr 36.
            W ostatnim tygodniu października przywrócono na ulicy Paderewskiego ruch w kierunku z Ostrowa Wlkp. do Rawicza. Natomiast ruch w drugim kierunku przywrócony zostanie po zakończeniu budowy chodnika, które planowane jest w połowie listopada br.
Objazd w kierunku Ostrowa, spowodował znaczne uszkodzenia nawierzchni w szczególności na ul. Bema. W ulicy tej w przyszłym roku będzie budowana kanalizacji sanitarna i po budowie zostanie położona nowa nawierzchnia na całej szerokości jezdni.
Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i ul. Sikorskiego. Poza tym w ostatnim tygodniu zamontowano kolejne dwie przepompownie ścieków. Jedną na ul. Sportowej, drugą na ul. Spacerowej. Wymieniona także sieć kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II.
W miesiącu listopadzie, jeśli warunki pogodowe pozwolą, naprawiane po kanalizacji będą ulice Jana Pawła II oraz 22 Stycznia. Planuje się także zamontować przepompownię ścieków przy skrzyżowaniu ulic Parkowej i 22 Stycznia. Przepompownia ta umożliwi mieszkańcom osiedla podłączanie się do wybudowanej już sieci kanalizacji sanitarnej.
 
(PP)


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.