Interaktywna mapa

Wyjazd studyjny radnych i sołtysów do Leśnicy


 

Pobyt burmistrza, radnych i sołtysów w opolskiej gminie Leśnica miał charakter studyjny. Taki sam cel miał wyjazd do Konina do siedziby Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, czy poprzednio do gminy Margonin w powiecie chodzieskim, gdzie funkcjonują elektrownie wiatrowe. Wyjazdy organizowane są po to, aby zdobyć doświadczenia, które można z pożytkiem wykorzystać w naszej gminie. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przez Zastępcę Burmistrza - Andrzeja Iwanowskiego, który zapoznał nas z charakterem gminy.

      Leśnica leży w woj. opolskim, powiat Strzelce Opolskie. Jest to gmina o podobnej liczbie mieszkańców co Miejska Górka. W województwie opolskim od kilkunastu lat realizowane są programy odnowy wsi, w tym remonty świetlic wiejskich. Podobnie jak w naszej gminie trwa budowa kanalizacji sanitarnej. W ubiegłym roku zrealizowano rewitalizację rynku w Leśnicy, które to zadanie również czeka Miejską Górkę. Interesowały nas nie tylko gminne inwestycje, lecz także funkcjonowanie miejscowego Ośrodka Kultury, organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej i sprawy społeczne. Dlatego w wyjeździe studyjnym uczestniczyli służbowo: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – Marek Stach, Komendant OSP – Andrzej Kusztelak i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Bogusław Wnuk. Ponieważ wielu mieszkańców gminy Leśnica posiada obywatelstwo niemieckie i pracuje w Niemczech, ciekawiły nas relacje społeczne mieszkańców. Jak sami zauważyliśmy, nie ma podziałów z powodów narodowościowych. Przy okazji pokazano nam Sanktuarium na Górze Św. Anny, które znajduje się na terenie tej gminy oraz upamiętniający Powstanie Śląskie pomnik.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.