Interaktywna mapa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce na półmetku


 

Trwa największa co do wartości inwestycja w historii Gminy Miejska Górka tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Miejska Górka i wsi Karolinki. Przypomnijmy, że Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 80,75% kwoty netto projektu, co po uwzględnieniu cen przetargowych daję kwotę 13.091.427,64zł. Jest to największe dofinansowanie jakie kiedykolwiek udało się uzyskać Gminie. Wartość całkowita projektu wynosi 19.927.124,03zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-Inżynieria z Ostrowa Wlkp. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul. Paderewskiego, która stanowi ciąg drogi krajowej nr 36. Ulica ta jest obecnie wyłączona z ruchu, który został poprowadzony objazdami wytyczonymi i zatwierdzonymi przez Komendę Wojewódzką Policji oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Przewidywany termin zakończenia prac na ul. Paderewskiego to koniec października br. Obecnie trwają również prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego. Ponieważ ulica ta, stanowi ciąg drogi krajowej, większość przyłączy wykonywanych jest przeciskami. Równocześnie trwają prace w ul. Spacerowej. W tym roku zostaną jeszcze zamontowane 3 przepompownie ścieków, po uruchomieniu którym przekażemy mieszkańcom informację o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to mieszkańców posiadających już wybudowane przyłącze kanalizacyjne.

(PP)

ul. Krasickiego

 

 

 

ul. Paderewskiego

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.