Interaktywna mapa

Dofinansowanie projektu „Wiatrakowy zawrót głowy”


 

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Górka z projektem o nazwie „Wiatrakowy zawrót głowy – Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki” została laureatem konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Zdobycie tytułu laureata konkursu oznacza otrzymanie dofinansowania w kwocie 45.000,00zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Z tej kwoty 5.000,00zł zostanie przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej, a 40.000zł na roboty budowlane.
 
Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół wiatraka w Karolinkach. Wiatrak ten zwany Koźlak pochodzi z roku 1772r. i znajduje się na trasie Wielkopolskiego Szlaku Wiatrakowego. Jest to jeden z najlepiej zachowanych wiatraków na tym szlaku, jak również jeden z największych zabytków na terenie Gminy Miejska Górka. Niedawno przeszedł gruntowną renowację, która przywróciła jego wcześniejszy blask. W ramach projektu zamierzamy zagospodarować przestrzeń publiczną wokół tego wiatraka, który położony jest w centralnej części wsi Karolinki, u zbiegu dwóch ulic, w niewielkiej odległości od Klasztoru Franciszkanów. Teren ten ma stać się miejscem wypoczynku i rekreacji, jak również centrum wsi Karolinki. W ramach projektu powstanie plac zabaw dla dzieci, ławki do wypoczynku, boisko do siatkówki. Nasadzone zostaną również kwiaty oraz drzewa, ale w taki sposób, żeby nie przysłonić walorów estetycznych i wizualnych wiatraka. Wybudowane zostaną również ścieżki prowadzące do planowanego centrum wsi.
 
Potrzeba realizacji projektu wynika ze specyfiki wsi Karolinki. Jest to bardzo mała wieś, nie posiadająca świetlicy wiejskiej, ani innego miejsca spotkań dla mieszkańców. Powstałe centrum wsi umożliwi integrację mieszkańców wsi, a także przyczyni się do wzrostu aktywności tych mieszkańców, a w szczególności pozwoli wykreować lokalnych liderów. Po zrealizowaniu projektu centrum wsi Karolinki wraz z wiatrakiem stanie się miejscem w którym będzie można organizować przeróżne imprezy, których motywem przewodnim będzie wiatrak, czyli w myśl hasła „Wiatrakowy zawrót głowy”. Imprezy te służyć mają przede wszystkim realizacji celów jakie zostały określone w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, czyli integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji (prezentacja zawodu młynarza), promocja wsi, spotkania mieszkańców.
 
Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność turystyczną wsi Karolinki, przez którą przebiega Ziemiański Szlak Rowerowy, powstały pod patronatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Turyści poruszający się szlakiem będą mogli się zatrzymać i odpocząć w planowanym centrum wsi.
 
Poniżej przedstawiamy wizualizację planowanego projektu:
 
(PP)


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.