Interaktywna mapa

Inwestycje w Konarach i Gostkowie


W sołectwach Konary i Gostkowo realizowane są inwestycje finansowane z funduszu sołeckiego.

W Konarach przy świetlicy wiejskiej zakończono utwardzanie placu o wymiarach 20m x 30m. W miejscu tym corocznie odbywają się dożynki wiejskie. Wykonawcą robót była firma „Geo-Bud” Jacka Szafrańskego z Karolinek, która wybrana została spośród sześciu firm w drodze zapytania ofertowego. Koszt inwestycji wyniósł 38.745,00 zł brutto

Również z funduszu sołeckiego dokupiono trzy elementy (sprężynowce) na plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu.


W Gostkowie trwa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej o długości 190m. Materiał na to zadanie zakupiono z funduszu sołeckiego w zeszłym roku. Zbyt wczesna zima spowodowała, że inwestycja jest realizowana dopiero w tym roku. Wykonawcą robót jest firma „Kost-Bruk” Andrzeja Nowakowskiego z Kawcza.

 

Zdjęcia: Urząd Miejski w Miejskiej Górce


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.