Interaktywna mapa

III OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W WYŚCIGACH DREZYN

 

Regulamin zawodów drezynowych
 
III Otwarte Mistrzostwa Gościnnej Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych
finał  - DŁOŃ  Dworzec,
sobota 9 sierpnia 2008 roku.
 
Zasady konkursu drezyn.
Organizatorem konkursu  są następujące podmioty:
 • Fundacja Gościnna Wielkopolska
 • Urząd Miejski w Miejskiej Górce
 • Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna"
 
 
  1. Zawody mają rangę finałów III Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych Dłoń - Jutrosin 2008.
  2. Organizatorzy wyznaczają 2 sędziów zawodów - sędziego startowego, sędziego głównego do pomiaru czasu na mecie, oraz sekretarza zawodów sporządzającego listę rankingową osad.
  3. Zwody rozgrywane są na nieczynnych  torach kolejowych w obrębie dworca kolejowego w Dłoni  na sprzęcie zabezpieczonym przez organizatora.
  4. Każdy z zawodników ubezpiecza się we własnym zakresie.
  5. W zawodach biorą udział osady składające się z 4 zawodników, które spośród siebie wyznaczą kapitana osady.
  6. Osady do konkursu mogą zgłosić się u komisji sędziowskiej najpóźniej do godz. 1430 w dniu zawodów, lub przed zawodami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.
  7. Zgłoszenie osady do konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez startujących warunków niniejszego regulaminu .
  8. Konkurs rozpoczyna się w sobotę, 9 sierpnia 2008 r. o godz. 1500 i trwa do ukończenia biegu przez ostatnią osadę.
  9. Kolejność startu osad będzie losowana przez sędziego głównego w losowaniu z udziałem kapitanów osad w momencie rozpoczęcia konkursu.
  10. Konkurs jest jazdą indywidualną osad na czas na wyznaczonym przez organizatorów odcinku torów przy czym zachowana zostanie zasada - jednej osadzie przysługuje jeden przejazd konkursowy.
  11. Wszystkie osady używają w zawodach tej samej drezyny.
  12. Konkurs rozgrywany jest na następujących zasadach:
   • Trzech zawodników osady zajmuje miejsce na drezynie stojącej w miejscu startu,
   • Czwarty zawodnik osady na komendę „start" rozpędza drezynę popychając ją, następnie zajmuje miejsce na drezynie i do mety dyma razem z całą osadą.
  13. O kolejności osad na mecie decyduje uzyskany najkrótszy czas.
  14. W kwestiach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów.

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.