Interaktywna mapa

Wybory sołeckie w Rzyczkowie

 

W dniu 14 marca 2011 r. w świetlicy wiejskiej w Rzyczkowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze mieszkańców wsi Rzyczkowo.

W zebraniu uczestniczyło 43 mieszkańców oraz Burmistrz Miejskiej Górki.

Tylko jedna kandydatka, Marianna Lewandowska ubiegała się o stanowisko Sołtysa wsi. Uzyskała 35 głosów poparcia i została Sołtysem wsi Rzyczkowo.

Do Rady Sołeckiej weszli:

1 Eugeniusz Lewandowski
2. Jan Walkowiak
3. Piotr Hądzlik
4. Jarosław Kubeczka
5. Alojzy Cichy
 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.