Interaktywna mapa

Wybory sołeckie w Oczkowicach

 

Zebranie wiejskie w Oczkowicach poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2011-2015 odbyło się 11 marca br.
Przybyło na nie 59 osób.
 
Po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowej działalności sołtysa wsi Oczkowice, przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
 
Na sołtysa kandydowali: Marek Majewski i Marcin Wolsztyniak. Głosy rozłożyły się następująco:
M.Majewski – 26, M.Wolsztyniak -32. Tym samym kolejną kadencję urząd Sołtysa będzie pełnić Marcin Wolsztyniak.

W skład Rady Sołeckiej weszli:
  1. Kazimierz Mikołajczak
  2. Zygfryd Pyszniak
  3. Paulina Wujczak
  4. Wiesława Wujczak
  5. Marcel Wycisk
  6. Piotr Krajka


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.