Interaktywna mapa

Wybory sołeckie w Piaskach i Woszczkowie

 

W dniu wczorajszym w sołectwach Piaski i Woszczkowo odbyły się sprawozdawczo – wyborcze zebrania wiejskie. Celem zebrań było przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa za czas kadencji 2007 – 2011 oraz wybór Sołtysa i Radę Sołecką na lata 2011-2015.

Na zebraniu w Piaskach obecne były 40 osoby, Burmistrz Miejskiej Górki oraz Radny Andrzej Szczurny. Na urząd Sołtysa zgłoszona została tylko jedna kandydatka, Teresa Skrzypczak, która w drodze tajnego głosowania, zdobyła 38 głosów poparcia. Kolejną już kadencję będzie pełnić urząd Sołtysa.
W skład Rady Sołeckiej weszli:
  1. Sławomir Kolibabka
  2. Robert Szymański
  3. Alicja Cieślak
  4. Anna Zielińska
  5. Hanna Osińska


Natomiast w zebraniu wiejskim w Woszczkowie uczestniczyło 25 mieszkańców oraz Sekretarz Adam Bandura. Zebrani zgłosili dwóch kandydatów na sołtysa: Zygmunta Szymańskiego i Marię Radojewską. W wyniku tajnego głosowania największą liczbę głosów, bo 16 – otrzymał Zygmunt Szymański. Tym samym będzie pełnić urząd sołtysa Woszczkowa kolejną kadencję, a doradzać mu będzie Rada Sołecka w składzie:
  1. Andrzej Konury
  2. Bonifacy Szafraniak
  3. Sylwester Grunt
  4. Jan Grześkowiak


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.