Interaktywna mapa

Wybory sołeckie w Dłoni

 

Zebranie wiejskie w Dłoni poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2011-2015 odbyło się 3 marca br. w świetlicy wiejskiej.

Przybyło na nie 53 mieszkańców wsi.
W zebraniu uczestniczył również Burmistrz Karol Skrzypczak.

Pierwszym punktem zebrania było złożenie sprawozdania z działalności sołtysa.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

Na sołtysa kandydował Bernard Bałuniak, który uzyskał 52 głosy poparcia. Tym samym kolejną już kadencję będzie pełnić obowiązki Sołtysa.
Zebrani mieszkańcy zgłosili 13 kandydatur, spośród których w tajnym głosowaniu wybrano 8 członków Rady Sołeckiej. W jej skład weszli:

  1. Maciej Domaniecki
  2. Zdzisław Musioł
  3. Tadeusz Żyto
  4. Marian Poślednik
  5. Paweł Bąk
  6. Stanisław Cichowlas
  7. Waldemar Głowacz
  8. Krzysztof Robaszyński


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.