Interaktywna mapa

Wybory sołeckie w Konarach i na Topólce

 

W dniu wczorajszym w „Barze pod Konarem” w Konarach odbyły się dwa wyborcze zebrania wiejskie: wsi Konary i wsi Topólka.


Pierwsze odbyło się zebranie wsi Topólka. Na urząd sołtysa zgłoszono trzech kandydatów: Henryka Wojciechowskiego, Monikę Szydłowską i Piotra Ławniczaka. Zdecydowaną większość, bo 13 głosów poparcia na 18 obecnych uzyskała Monika Szydłowska. Tym samym została sołtysem, a doradzać jej będzie Rada Sołecka w składzie:
 1. Irena Sztulpa
 2. Piotr Ławniczak
 3. Mieczysław Wolsztyniak
 4. Danuta Stefaniak

 

Zebranie wyborcze wsi Konary odbyło się o godz. 19°°, podczas którego 103 mieszkańców wsi Konary wybrało Sołtysa oraz nową Radę Sołecką. Na sołtysa kandydował Andrzej Szczurny, który otrzymał 97 głosów i tym samym kolejną już kadencję będzie pełnić obowiązki sołtysa. 

Następnie zebrani zgłosili 11 kandydatów, spośród których w głosowaniu tajnym wybrano 7 członków Rady Sołeckiej. W jej skład weszli:
 1. Kazimierz Małyga
 2. Stefan Huchrak
 3. Eugeniusz Sobasik
 4. Józef Olejniczak
 5. Mieczysława Ławniczak
 6. Lucyna Andrzejewska
 7. Jan Ziemba

W obydwóch zebraniach uczestniczył Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak.


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.