Interaktywna mapa

Remont świetlic wiejskich Gminy Miejska Górka


 

Gmina Miejska Górka realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w siedmiu miejscowościach Gminy Miejska Górka”. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity zadania wyniósł 829 180,09zł brutto. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% kwoty netto zadania.

Inwestycję rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, a termin zakończenia przewidziany jest na czerwiec obecnego roku. Prace w świetlicy wykonuje firma wybrana w przetargu, tj. Zakład Remontowo – Budowlany REM-BUD Marek Konieczny z Drzewiec koło Ponieca.
 
W ramach zadania w świetlicach przeprowadza się kompleksowe remonty. Wymienia się stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe. Wewnątrz budynków pomalowano ściany i sufity, na podłodze położono płytki bądź panele. Przeprowadza się również modernizację ogrzewania. W dwóch z siedmiu remontowanych świetlic będzie ogrzewanie elektryczne, w pozostałych centralne ogrzewanie. Remontowane są również sanitariaty i zaplecza kuchenne. Każda elewacja zewnętrzna świetlicy jest docieplana i malowana.

Przy świetlicach w Oczkowicach, Rzyczkowie, Niemarzynie i Zakrzewie wiosną br. zamontowane zostaną place zabaw. W tym samym czasie w Kołaczkowicach powstanie boisko piłkarskie oraz boisko do koszykówki i siatkówki. W Oczkowicach, Zakrzewie i Roszkowie będą boiska do koszykówki i siatkówki.

W chwili obecnej zakończono już remont świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach, Oczkowicach i Rzyczkowie. Obecnie na ukończeniu jest remont świetlic wiejskich w Roszkowie i Zakrzewie. W dużym stopniu zaawansowania są także roboty w świetlicy w Niemarzynie. Rozpoczęto remont ostatniej świetlicy w ramach tego zadania tj. świetlicy w Rozstępniewie


 

Świetlica wiejska w Kołaczkowicach

Świetlica wiejska w Niemarzynie

Świetlica wiejska w Oczkowicach

Świetlica wiejska w Roszkowie

Świetlica wiejska w Rozstępniewie - prace remontowe nadzoruje sołtys wsi, Roman Jaszczak.

Świetlica wiejska w Rzyczkowie

Świetlica wiejska w Zakrzewie


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.