Interaktywna mapa

Największa inwestycja w historii gminy
NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY

 

 

Trwa realizacja największej inwestycji w historii Gminy Miejska Górka tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki. Gmina Miejska Górka otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 80,75% kwoty netto projektu, co po uwzględnieniu cen przetargowych daję kwotę 13.091.427,64zł. Jest to największe dofinansowanie jakie kiedykolwiek udało się uzyskać Gminie Miejska Górka. Wartość całkowita projektu wynosi 19.927.124,03zł brutto, z czego podatek VAT jest w dużej części odzyskiwany z Urzędu Skarbowego. W ramach projektu wybudowana została już kanalizacja we wsi Karolinki oraz w części Miejskiej Górki tj. w ulicach Rawickiej, Fabrycznej, Dworcowej, Rzecznej, Podgórnej, Konopnickiej oraz części Buszy. Mieszkańcy tych ulic mają już możliwość podłączenia się do kanalizacji. Obecnie prace prowadzone są na nowopowstałym osiedlu. Na okres zimowy wybrano właśnie ten fragment Miejskiej Górki, gdyż w przypadku ataku dużych mrozów można wstrzymać pracę bez dużych utrudnień dla mieszkańców. W ramach projektu wybudowane zostanie ponad 23km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6 przepompowni ścieków, (3 z nich już powstały). W niektórych ulicach ze względu na kolizję zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa. Takie prace trwają właśnie w ulicy Spacerowej. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-Inżynieria z Ostrowa Wlkp. Do tej pory zrealizowano zakres niespełna 30% planowanego zakresu robót, ale prace przebiegają zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem, który zakłada najintensywniejsze prace od kwietnia do października 2011r. W czasie budowy mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi. Szczególnie uciążliwa będzie budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego, która jest odcinkiem drogi krajowej nr 36. Na czas budowy ulica ta zostanie wyłączona z ruchu i zorganizowane zostaną objazdy. W dniu 7 grudnia 2010r. Gmina podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu aneks do umowy o dofinansowaniu projektu, co pozwoliło złożyć pierwszy wniosek o refundację poniesionych kosztów w pierwszym etapie budowy. Pozostałą część dofinansowania Gmina otrzyma w postaci zaliczek na zakładane w harmonogramie koszty przedsięwzięcia. Zakończenie budowy przewidziane jest na 30 czerwca 2012r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.