Interaktywna mapa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Miejska Górka

 

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Miejska Górka,
który odbędzie się w okresie
od dnia 01 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r.,
według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.
 
 
 

I. WYMAGANIA

1.      osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2.      co najmniej średnie wykształcenie
3.      znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4.      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5.      komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
7.      obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8.      zamieszkanie na terenie Gminy Miejska Górka
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniami typu hand-held, wyposażonymi w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.
 
Uwaga!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego , osoby wybrane zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.
 
Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie Gminy Miejska Górka wynosi 4 osoby.
 
 

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

od 6 grudnia 2010r. do 17 grudnia 2010r.
 
 

III.WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
-         imienia i nazwiska,
-         adresu zamieszkania,
-         telefonu, adresu e-mail,
-         daty urodzenia,
2.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 
 

IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
Sekretariat (pok. 23 – I piętro)
 
 

 

 


 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.