Interaktywna mapa

BUDOWA OCZYSZCZALNI ZAKOŃCZONA 

W ostatnich dniach maja br. zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Karolinkach. Wykonawcą było konsorcjum, w skład którego wchodziły dwie firmy: Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska BIOMECH w Pniewach i spółka WODOCIĄGI GMINNE z siedzibą w Pakosławiu.

 

         Przypomnijmy, że przetarg na budowę oczyszczalni dla aglomeracji Miejska Górka, do którego przystąpiło 5 firm, rozstrzygnięty został w czerwcu 2006 r. Jednak prace budowlane rozpoczęły się dopiero po kilku miesiącach. Opóźnienie spowodowane było odwołaniami firmy, która w przetargu zajęła drugie miejsce. Dodać należy, że chciała ona wybudować oczyszczalnię za kwotę o 1 mln zł wyższą niż wykonawca wybrany przez gminę. Sprawa trafiła najpierw do Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, a następnie do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wyrok poznańskiego sądu był ostateczny i jednoznacznie wskazywał, że przy wyborze wykonawcy postąpiono zgodnie z prawem, a wszelkie protesty firmy, która przegrała przetarg, są nieuzasadnione. Gminie udało się więc obronić najtańszą ofertę.

 

         Procedury prawne opóźniły rozpoczęcie realizacji inwestycji. Do robót przystąpiono w połowie października 2006 r. Na teren budowy doprowadzono wodę i prąd, a następnie utwardzono prowadzącą do niego drogę dojazdową. Prace przy budowie samej oczyszczalni pełną parą ruszyły wczesną wiosną ubiegłego roku.

 

         W ramach inwestycji powstały obiekty technologiczne, a więc reaktor biologiczny o przepustowości 900 m3 na dobę, stanowisko dmuchaw dla bioreaktora, komora spustowa i zbiornik wyrównawczy ścieków dowożonych. Zostały one wyposażone w wysokiej klasy urządzenia i armaturę.

 

         Wybudowany został również budynek techniczny o powierzchni 280 m2 , z instalacjami wodno-kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą i wentylacyjną. Znajdują się w nim: dyspozytornia z pomieszczeniem dziennym, laboratorium, pomieszczenia magazynowo – warsztatowe i agregatu prądotwórczego, rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia, magazyn wapna, pomieszczenie technologiczne (węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków i stacja mechanicznego odwodnienia osadów), wiata na osady.                                             

 

Ponadto, na potrzeby oczyszczalni ścieków, wybudowano wodociąg zasilający o długości ponad 400 mb oraz stację transformatorową. Cały teren został ogrodzony, a drogi wewnętrzne utwardzone trylinką.

 

W najbliższym czasie trwał będzie rozruch technologiczny oczyszczalni, który ma się zakończyć w ciągu sześciu miesięcy. Za kilka tygodni popłyną do niej ścieki z wybudowanej wcześniej kanalizacji sanitarnej w Niemarzynie. Istnieje również możliwość dostarczania nieczystości płynnych z zewnątrz. W trakcie opracowywania jest system dowożenia ścieków z terenu całej gminy.

 

         Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł ponad 3,6 mln zł. Warto dodać, że budowa oczyszczalni w obecnych warunkach ekonomicznych i gospodarczych byłaby znacznie bardziej kosztowna.

Tekst: Ewa Pawełka

Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.