Interaktywna mapa

Otwarto Centrum wsi Piaski


 

 
 
 
            Wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości zgromadziły tegoroczne dożynki w Piaskach. Święto plonów, które odbyło się 14 sierpnia, połączone zostało z otwarciem nowo wybudowanego centrum wsi.
            W uroczystości udział wzięli między innymi burmistrz Karol Skrzypczak, sekretarz Adam Bandura, przedstawiciele miejskogóreckiej Rady Miejskiej – wiceprzewodniczący Barbara Szewczyk i Bernard Bałuniak, radni Wiesława Nowakowska, Kazimierz Małyga i Andrzej Szczurny, dyrektorzy Lucyna Andrzejewska z Zespołu Szkół w Konarach, Julia Stachowiak z Przedszkola w Konarach i Marek Stach z Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce oraz sołtysi okolicznych miejscowości.
            Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski trwało około dwóch miesięcy. Przedsięwzięcie wykonane zostało z funduszy przeznaczonych na realizację Programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz środków własnych gminy. W ramach inwestycji wybudowano płytę taneczną z kostki brukowej, przeznaczoną także do gry w siatkówkę i koszykówkę. Obok powstały mini amfiteatr i plac zabaw dla dzieci. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna Włodzimierza Kowalskiego w Kobylinie. Na podkreślenie zasługuje duży wkład pracy mieszkańców wsi, którzy we własnym zakresie wykonali między innymi płot i uporządkowali teren przy stawie.
            Nowe obiekty zostały poświęcone przez księdza Stanisława Wiatrowskiego, proboszcza parafii w Konarach. Oficjalnego otwarcia centrum dokonali burmistrz i sołtys Teresa Skrzypczak. – Początkowo mieszkańcy wsi nie dowierzali, że znajdą się pieniądze na to przedsięwzięcie. Dzisiaj składam im gratulacje i dziękuję za zaangażowanie w realizację projektu. Życzę, aby centrum dobrze służyło dzieciom, młodzieży oraz dorosłym i stało się miejscem wspólnych spotkań – powiedział Karol Skrzypczak. Burmistrz oraz Maria i Jan Zbarażowie, przedstawiciele miejskogóreckiej firmy MARTEX II, w podarunku przekazali na ręce T. Skrzypczak zestawy piłek.
            Ważnym wydarzeniom w Piaskach towarzyszy zwyczaj sadzenia drzewek. Z okazji oddania do użytku nowo powstałych obiektów burmistrz i sekretarz Miejskiej Górki oraz sołtys wsi posadzili przy placu zabaw klon, akację i wierzbę płaczącą.
            Tradycyjnymi symbolami dożynek były dekoracje z kłosów zbóż oraz bochen chleba upieczony w Piekarni WOŹNIAK w Konarach, z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Sołtys Teresa Skrzypczak wręczyła go burmistrzowi, który podzielił się chlebem ze wszystkimi uczestnikami imprezy.
            Uroczystość uatrakcyjniły występy artystyczne, z udziałem wokalistki Barbary Hoffmann oraz pary tanecznej Filip Gil i Adrianna Matysiak. Duże zainteresowanie wzbudziła loteria z licznymi nagrodami. Wspaniałą zabawę uczestnikom dożynek zapewnił zespół RODOS z Rawicza.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.