Interaktywna mapa

Nowy bus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce


W dniu 13 lipca 2018 r. na terenie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie busa zakupionego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.

Bus został dofinansowany ze środków PFRON w 70%. Pozostałe środki tj. 96 075,00 zł zostały przekazane w równej kwocie (13 725,00 zł) przez Powiat Rawicki, Gminy:  Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce .

W przeciągu dwóch lat jest to drugi nowy bus, jaki została zakupiony dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON - Anna Skupień,  Starosta Powiatu Rawickiego – Adam Sperzyński, Burmistrzowie Powiatu Rawickiego, Wójt Gminy Pakosław, Kierownik PCPR w Rawiczu –  Ewa Szczepaniak, proboszcz parafii, przedstawiciele Rady Rodziców oraz prasy. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem przygotowanym wspólnie przez pracowników i uczestników warsztatów.  


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.