Interaktywna mapa

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce


W środę, 20 maja odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, poprowadził ją Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

Burmistrz, Karol Skrzypczak omówił projekt uchwały i złożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Przedstawił też informacje dotyczące zrealizowanych i bieżących inwestycji m.in. poinformował o zmierzających ku końcowi pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie czy ogłoszonych przetargach.

Podczas Sesji, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego, Radni podjęli jedną uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Konary. 

Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - pobierz


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.