Interaktywna mapa

Nowa ulica w Miejskiej Górce


Na ostatniej sesji Radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy nowej ulicy w Miejskiej Górce. Chodzi o teren, znajdujący się między ulicą Dubińska, a ulicą Górków.

Podczas ostatniej sesji podjęta została uchwała o nadaniu nazwy ulicy Stawowej, jako, że będzie ona „wychodziła” koło stawu na ul. Górków. W momencie kiedy ulica powstanie, zrodzi się możliwość, aby zmienić organizację ruchu na ulicach Dubińskiej oraz Stawowej i zamienić je na jednokierunkowe – wyjaśnia burmistrz, Karol Skrzypczak. Otwarta jest też kwestia, w którym kierunku miałby odbywać się ruch- dodaje.

Załącznik do Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - pobierz


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.