Interaktywna mapa

Nowy chodnik w Oczkowicach


W połowie maja zakończono prace przy budowie chodnika w Oczkowicach. Wybudowano go przy drodze gminnej, w kierunku Dłoni.

Chodnik będzie miał szerokość 1,5 metra i długość ponad 230 metrów. Wykonawcą robót była Romana Gryczki i Arkadiusza Gajewskiego z Konar. Część materiałów zakupiono w poprzednim roku ze środków funduszu sołeckiego.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.