Interaktywna mapa

VI Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas V rozstrzygnięty


We wtorek 8 maja odbył się VI Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas V, organizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce oraz Szkołę Podstawową w Nieparcie. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Miejskiej Górki oraz Burmistrz Krobi. W szóstej edycji uczestniczyło 22 uczniów reprezentujących 6 szkół: Szkołę Podstawową im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Szkołę Podstawową im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, Szkołę Podstawową im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach, Szkołę Podstawową w Nieparcie, Szkołę Podstawową w Sobiałkowie oraz Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce.

Piątoklasiści, którzy w swoich szkołach zwyciężyli w eliminacjach szkolnych, w ścisłym finale rozwiązywali tekst złożony z zadań sprawdzających m.in. znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętność rozumienia tekstu pisanego czy wiedzę o Wielkiej Brytanii.

Zwyciężczynią konkursu została Hanna Ratajczak (SP w Nieparcie), II miejsce zajęła Martyna Jurkowska (SP w Krobi), a trzecie Hubert Kapała (SP w Krobi). Wyróżnienia otrzymało czworo uczniów: Stanisław Stroka (SP w Miejskiej Górce), Mieszko Wojciechowski (SP w Krobi), Oliwia Worwa i Krystian Pakosz (oboje z SP w Starej Krobi). Nagrody i upominki ufundowali: burmistrz Karol Skrzypczak, Szkoła Podstawowa w Nieparcie oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nieparcie.

Do sukcesu uczniów przyczynili się także ich nauczyciele prowadzący: Ewa Majsnerowska, Maria Kaźmierczak, Sylwia Wałkiewicz (SP w Krobi), Katarzyna Hankiewicz (SP w Sobiałkowie), Robert Dolata (SP w Pudliszkach), Anna Bielerzewska (SP w Miejskiej Górce), Anna Kukawka (SP w Starej Krobi) i Marcin Musielski (SP w Nieparcie).

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.