Interaktywna mapa

II Dni Euzebiańskie


W dniach 5 i 6 maja br. już po raz drugi w Klasztorze Franciszkanów na Goruszkach odbyły się Dni Euzebiańskie ku czci Sługi Bożego ojca Euzebiusza Huchrackiego. Wydarzenie zainaugurowano w sobotę wieczorem uroczystą mszą św., sprawowaną przez ojca prowincjała Antonina Brząkalika. Zebranych powitał gwardian ojciec Grzegorz Czepiel. Mszę uświetnił śpiew Chóru im. B. Dembińskiego z Miejskiej Górki. Po liturgii burmistrz Karol Skrzypczak oraz ojciec prowincjał i przedstawiciel Nadleśnictwa Piaski posadzili obok klasztoru cis. Młode drzewko  wyrosło z nasiona, poświęconego przez Benedykta XVI. Nie zabrakło kwiatów i zniczy składanych przez delegacje przy tablicy, upamiętniającej męczennika.

Drugi dzień obchodów rozpoczął się konferencją „Człowiek Ducha Świętego – Euzebiusz Huchracki”. Wykład wygłosił ojciec Lucjusz Wójtowicz, który jest wicepostulatorem do spraw beatyfikacji Sługi Bożego Huchrackiego. Na mszę św. niedzielną do klasztoru przyjechali pielgrzymi z Rybnika, pojawiła się też grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki. W swym wystąpieniu skierowali oni prośbę do ojca prowincjała o nadanie imienia ojca Huchrackiego Warsztatom Terapii Zajęciowej. Nadanie imienia nastąpi 11 maja br.

W drugim dniu obchodów, w klasztornych murach rozbrzmiewały chóralne śpiewy.  Zebrani  wysłuchali koncertu czterech zespołów: Chóru „Halina” z Konar, „Continuo” z Pępowa, „Miriam” z Rawicza i Koła Śpiewu im. B. Dembińskiego z Miejskiej Górki. W trakcie Dni Euzebiańskich obok klasztoru odbywał się piknik. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Żyjmy z Humorem” serwowali kiełbaski z grilla, drożdżowe ciasta oraz bigos i żurek z klasztornej kuchni. Organizatorem Dni Euzebiańskich był Klasztor Franciszkanów i burmistrz Miejskiej Górki. W organizację zaangażowało się wiele osób i instytucji, m. in. OKSiAL z Miejskiej Górki, Nadleśnictwo Piaski. Frekwencja dopisała, pogoda również.

Sługa Boży ojciec Euzebiusz Huchracki w latach 1938 – 1941 pełnił urząd gwardiana w Klasztorze Franciszkanów na Goruszkach. Był gorliwym kapłanem zakonnym, wielkim patriotą, wzorem do naśladowania. Zginął śmiercią męczeńską w obozie w Dachau w nocy z 5 na 6 maja 1942r. Dokumenty, dotyczące procesu beatyfikacyjnego zostały przekazane do Rzymu. Wierni liczą na rychłą beatyfikację ojca Huchrackiego.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.