Interaktywna mapa

Dobiegają końca prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie


Od lipca mieszkańcy Sobiałkowa będą mogli podłączać swoje mieszkania do nowo powstałej sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie skanalizowana została już główna ulica wiodąca przez wieś, droga powiatowa i krajowa. Pozostały tylko dwie uliczki i niewielki odcinek, znajdujący się w drodze krajowej nr 36.

Po zakończeniu budowy wykonawca inwestycji, firma PHU CHOD-DRÓG Przemysława Andrzejewskiego w Krobi, przystąpi do odtworzenia zniszczonych przez wykopy dróg.

W trakcie prac, największemu zniszczeniu uległa główna ulica, prowadząca przez wieś, dlatego gmina postanowiła rozszerzyć zakres umowy z wykonawcą zadania i ułożyć nową nawierzchnię na całej szerokości tej trasy. Niestety, przepisy Prawa Zamówień Publicznych nie zezwalają na rozszerzenie umowy o równoczesną wymianę chodników i krawężników. W związku z tym nowa nawierzchnia zostanie ułożona tak, by umożliwić ich wymianę w późniejszym okresie, co sukcesywnie gmina zamierza robić.

Realizacja inwestycji obejmuje wybudowanie łącznie 8 km sieci kanalizacyjnej, w tym 5 km kolektorów grawitacyjnych i 2,3 km rurociągów tłocznych oraz 187 przyłączy, a także trzech przepompowni ścieków.

Przypomnijmy, że na budowę kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie miejskogórecka gmina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 63,75% wartości netto zadania. Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca bieżącego roku, jej wartość opiewa na kwotę 4,9 mln zł.

 


Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.