Interaktywna mapa

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień - nabór do służby przygotowawczej


 Ogłoszenie

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej w maju w 2018 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi zadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba odbywająca słuzbę przygotowawczą przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce "Służba przygotowawcza" oraz pod nr tel. 261 677 224.

Dokumenty jakie musisz dostarczyć:

- wniosek
- świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia
- dowód osobisty
- książeczka wojskowa

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

- obywatelstwo polskie
- zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia "A"
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- nie karalność za przestępstwa umyślne

 


Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.