Interaktywna mapa

Godny Zaufania


Maria Konopnicka napisała: „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.” Ta myśl  stała się przesłanką do wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce honorowego tytułu dla uczniów „Godny Zaufania”.

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły, poprzez  tę innowację, mieli świadomość, że nie żyją tylko dla siebie, żeby uzyskali większą motywację do postaw prospołecznych i działań podnoszących odpowiedzialność za siebie i innych.

Tytuł „Godny Zaufania” może otrzymać uczeń, który nie tylko jest wzorem kultury osobistej, osobą lubianą i uczciwą,  ale jednocześnie właściwie zareagował w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, był wyróżniony na forum szkoły za wyjątkową postawę, systematycznie pomaga potrzebującym kolegom w nauce lub aktywnie uczestniczy w szkolnym wolontariacie.

Tytuł przyznaje Kapituła na pisemny wniosek wychowawcy  i uczniów klasy. W skład Kapituły wchodzą nauczyciele  i uczniowie. Tytuł przyznawany jest 2 razy w roku (luty i czerwiec) uczniom klas IV-VIII. Uczeń któremu przyznano tytuł otrzymuje certyfikat oraz piękną metalową odznakę „Godny Zaufania” z prawem jej noszenia na piersi przez 12 miesięcy od jej nadania oraz wpis na świadectwie szkolnym „Uczeń zdobył tytuł Godny Zaufania.

Honorowe tytuły „Godny Zaufania” w lutym 2018 roku otrzymali  następujący uczniowie:

Hubert Patalas- klasa 4a

Sara Kolibabka- klasa 5a

Kinga Płóciennik – klasa 5b

Wiktoria Gierolińska – klasa 5b

Amelia Basińska – klasa 6a

Zofia Kempa – klasa 6a

Maria Rydzyńska – klasa 6 a

Aleksandra Jankowiak – klasa 6c

Zofia Nowakowska – klasa 6 c

Zofia Zaradna – klasa 6c

Jacek Dworecki – klasa 7b

Hanna Kwiatkowska – klasa 7b

 

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.