Interaktywna mapa

Forum Sołtysów Powiatu Rawickiego oraz Gmin Pępowo, Poniec, Krobia


 

 W poniedziałek 5 lutego 2018 r. odbyło się Forum Sołtysów Powiatu Rawickiego oraz Gmin Pępowo, Poniec, Krobia. Miejscem spotkania był Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Starostę Rawickiego  Adama Sperzyńskiego oraz Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka. W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz Senator Marian Poślednik.
Na Forum zostały poruszone następujące tematy: 
- Pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018
- Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w roku 2018
- Możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł
- Działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020
 
Fotografie wykonała Joanna Miśkowiak

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.