Interaktywna mapa

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejska Górka


 

Dobiegły końca prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejska Górka. Program został przyjęty Uchwałą Rady w  dniu 29 listopada. Przed sesją odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym przedstawiony został efekt finalny programu. Zaprezentowano karty projektów umieszczonych w Programie Rewitalizacji.  Jest to sześć projektów, spośród których dwa są „miękkie”, a cztery „twarde”.

I Aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów rewitalizacji i przeciwdziałanie problemom społecznym.

II Zwiększenie aktywności zawodowej.

III Rewitalizacja Rynku w Miejskiej Górce.

IV Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Miejskiej Górce, ulica Sportowa.

V Przebudowa hali sportowej  KS Sparta w Miejskiej Górce.

VI Budowa świetlicy wiejskiej w Karolinkach celem organizacji przedsięwzięć społecznych.

Podsumowanie prezentowała Anna Zalewska z firmy AWIL PF&C z Poznania

Koszt opracowania Programu Rewitalizacji wynosi 37 510,80zł z tej sumy aż 90% sfinansowane zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.