Interaktywna mapa

Kanalizacja w Sobiałkowie


 

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie. Wykonawca ma niewielkie opóźnienie w stosunku do harmonogramu robót, który przedłożył przy podpisaniu umowy. Obecnie wykonawca zwiększył liczbę brygad, aby nadrobić zaległości. Prace powinny zakończyć się w maju przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że ten termin nie jest zagrożony. W najbliższych miesiącach tempo prac będzie uzależnione od warunków pogodowych. Obecnie kontynuowana jest budowa kolektora grawitacyjnego w głównej drodze przez wieś. Na tym odcinku pracują 3 brygady (2 przy budowie kolektora grawitacyjnego, a jedna przy budowie przyłączy). Kolejna brygada układa rurociąg grawitacyjny oraz ciśnieniowy w drodze powiatowej w kierunku ogródków działkowych. Wybudowany został już rurociąg tłoczny w kierunku Miejskiej Górki, który umożliwi przesył ścieków z Sobiałkowa do Miejskiej Górki. Ponadto wkopany został zbiornik jednej z przepompowni ścieków. Dwa kolejne zamontowane mają zostać w ciągu najbliższych dni.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.