Interaktywna mapa

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY


          13 grudzień  wpisał się już na stałe w tradycję Zespołu Szkół im. St.  Mikołajczyka 

w Miejskiej Górce. W tym dniu Społeczność Szkolna miła swoje święto, Święto Patrona Szkoły. Uroczystość miała bardzo podniosły nastrój. Na tę niecodzienną uroczystość zaproszenie przyjęło bardzo wielu gości.

      Swoją obecnością zaszczycili Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Miejskiej Górce, Pan Bernard Bałuniak; Sekretarz  Miejskiej Górki, Pan Adam Bandura; Ksiądz kanonik Marian Podlarz; Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji  w Rawiczu, asp. sztab. Beata Jarczewska; kpt. Andrzej Antkowiak, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu oraz Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły; podp. Marek Pięta, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Rawiczu; Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Pani Maria Antkowiak; Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu, Pan Leszek Stoiński; Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Pan Andrzej Kusztelak oraz Rodzice.

Zaproszenie przyjął także Prezes Sądu Rejonowego  w Rawiczu, Pan Bartłomiej Snela, który ze względu na sprawy zawodowe nie mógł być obecny. Ale ważny jest fakt, że zostanie  podpisana umowa partnerska z Sądem Rejonowym o realizacji programu Edukacji Prawnej.

Zaproszenie przyjęli także Partnerzy szkoły:

  1. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce, asp. sztab. Sylwester Sarbinowski reprezentujący Komendanta Powiatowego  Policji w Rawiczu,
  2. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, Pan Marek Stach,
  3. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce, Pani Janina Wolska,
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KA 4”  Łukasz Kaczmarek,
  5. Walbet A.D.K. Walkowiak Sp. J.,
  6. Rymet J. R. Rydzyński,
  7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska,  B. Bogacka- Gancarczyk,
  8. BPB Robert Otto,
  9. Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo Żmigród,
  10. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski. 

Jak co roku zorganizowany został uroczysty apel połączony z koncertem muzycznym w wykonaniu naszych szkolnych artystów poświęcony pamięci Stanisława Mikołajczyka.

Święto Patrona było także  doskonałą okazją do spotkania z „Partnerami”, a szkoła ma już ich osiemnastu, oraz nadania certyfikatu kolejnej instytucji współpracującej ze szkołą. Tytuł „Partnera Zespołu Szkół im. St.  Mikołajczyka” przyznano Cechowi Rzemiosł Różnych 
w Rawiczu”,  statuetkę i certyfikat odebrał Pan Leszek Stoiński.

Uroczystość zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, a to za sprawą „mundurowych”. Po raz pierwszy w historii szkoły miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów liceum ogólnokształcącego z kierunku „Prawno-Policyjnego’
i „Służba więzienna”.

Na zakończenie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod obeliskiem Patrona Szkoły.


Miasta partnerskie

DobruskaTurbiwÁbrahámhegy

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.