Interaktywna mapa

Małżeńskie jubileusze w Gminie Miejska Górka


 Dnia 6 grudnia 2017 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.  W tym roku odznaczeniami uhonorowane zostało 25 par małżonków świętujących swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego, 2 pary obchodzące swoją 60-letnią rocznicę ślubu oraz 2 pary świętujące 65–lecie zawarcia związku małżeńskiego.

 Z tej okazji, tradycyjnie już, jubilaci uczestniczyli we mszy św. w klasztorze o.o. Franciszkanów na Goruszkach. Następnie udali się do restauracji Zajazd pod Różą, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie medali. Są one jedynymi odznaczeniami, które wójtowie i burmistrzowie miast mogą przyznać w imieniu prezydenta RP. Burmistrz Karol Skrzypczak złożył małżeńskim parom życzenia zdrowia, pomyślności, życzliwości ze strony najbliższych oraz doczekania kolejnych, tak wspaniałych rocznic. Po tradycyjnej lampce szampana nastąpiło uroczyste wręczenie medali. Burmistrz w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Joanny Sztulpy wręczył parom obchodzącym  50–lecie zawarcia związku małżeńskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je: Katarzyna i Tadeusz Andrzejak z Kołaczkowic, Janina i Ryszard Cieślak z Miejskiej Górki, Maria i Zbigniew Demuth z Miejskiej Górki, Urszula i Leszek Dworecki z Miejskiej Górki, Aleksandra i Stefan Gierlik z Oczkowic, Marianna i Antoni Grześkowiak z Niemarzyna, Teresa i Kazimierz Kistowscy z Zakrzewa, Aniela i Stanisław Langner z Jagodni, Marianna i Kazimierz Lisiak z Topólki, Marta i Jan Łapawa z Konar, Bogumiła i Marian Nawroccy z Konar, Kazimiera i Ignacy Rogala z Sobiałkowa, Janina i Jan Rojda z Miejskiej Górki, Janina i Zbigniew Rybaccy z Rzyczkowa, Anna i Ireneusz Siecla z Miejskiej Górki, Jadwiga i Jerzy Sobieraj z Sobiałkowa, Krystyna i Mieczysław Stróżyk z Konar, Czesława i Bolesław Strugała z Sobiałkowa, Teresa i Jan Śmierzchała z Rozstępniewa, Kazimiera i Antoni Turbańscy z Kołaczkowic, Bronisława i Henryk Wojciechowscy  z Topólki, Teresa i Bolesław Wolsztyniak z Sobiałkowa, Krystyna i Teodor Zarembowicz z Gostkowa, Helena i Franciszek Zawodni z Konar.

Jubilaci oprócz medali otrzymali również kwiaty i honorowe legitymacje.

W trakcie uroczystości swój jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Zofia i Wojciech Borowicz z Miejskiej Górki, Maria i Stanisław Kiałka z Niemarzyna.

Pary świętujące jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego: Teresa i Walerian Domagała z Roszkówka, Natalia i Edward  Szwarc z Rozstępniewa.

Odznaczenie przyznano również nieobecnym w uroczystości Marii i Jerzemu Flak z Konar.

Impreza była okazją do wielu wspomnień i refleksji, upłynęła w miłej i pełnej życzliwości atmosferze.

 

50 - LECIE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:

Katarzyna i Tadeusz Andrzejak

 

Janina i Ryszard Cieślak

 

Maria i Zbigniew Demuth

 

Urszula i Leszek Dworeccy

 

Aleksandra i Stefan Gierlik

 

Marianna i Antoni Grześkowiak

 

Teresa i Kazimierz Kistowscy

 

Aniela i Stanisław Langner 

 

Marianna i Kazimierz Lisiak

 

Marta i Jan Łapawa

 Bogumiła i Marian Nawroccy

 

Kazimiera i Ignacy Rogala

 

Janina i Jan Rojda

 

Janina i Zbigniew RybaccyAnna i Zbigniew Siecla

 

Jadwiga i Jerzy Sobieraj


Krystyna i Mieczysław Stróżyk

 

Czesława i Bolesław Strugła

 


Teresa i Jan Śmierzchała


Kazimiera i Antonii Turbańscy

 

Bronisława i Henryk Wojciechowscy

 


Teresa i Bolesław Wolsztyniak

 


Krystyna i Teodor Zarembowicz

 

Helena i Franciszek Zawodni


60 - LECIE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:

Zofia i Wojciech Borowicz

 

Maria i Stansław Kiałka

 

65 - LECIE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBCHODZILI:

Teresa i Walerian Domagała

 

Natalia i Edward Szwarc

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.